Student

Student i Volgograd

I Volgograd finns det idag ett oerhört stort utbud av mycket bra utbildningar i alla möjliga olika kategorier. Ett av de allra störts universiteten som ligger i staden heter Volgograd State University och är också en av den ledande institutionen för utbildningar på högskolenivå.

Utbildningar i Volgograd

Universitetet startade redan 1980 och under det första året var det faktiskt bara omkring 250 studenter som anmälde sig på de olika utbildningarna. På den tiden hade skolan inte heller hunnit etablera något större utbud av utbildningar utan man valde istället att fokusera på de mest grundläggande kurserna i matte, fysik, historia, filologi och till sist också språkkunskap.

Alla dessa kurser hölls på den facilitet som byggdes för just naturvetenskap. Idag har den här faciliteten växt oerhört mycket och innefattar nu också ytterligare ett lärcentrum med inriktning mot människans olika typer av levnadssätt. Inom skolans regi ligger också totalt 5 campusbyggnader i städerna Kalach-na-Donu, Uryupinsk, Mikhaylovka, Volzhsky och även i Frolovo.

Idag har universitetet också breddat sitt utbud ordentligt och har därmed också byggt ut ytterligare 47 faciliteter och olika typer av forskningscenter för att kunna ge studenterna en fullgod och givande utbildning. De utbildningar som erbjuds inom universitetet är idag 22 stycken fyra-års utbildningar, 11 stycken master-utbildningar, 42 stycken kandidatutbildningar som man har möjlighet att genomföra efter att man redan har tagit universitets examen samt 9 stycken olika doktorand utbildningar inom den vetenskapliga grenen.

Nuförtiden har också antalet studenter ökat något enormt sedan skolans tidigare år. Från att kunna ta emot cirka 250 personer så tar universitetet nu emot mer än 14 tusen studenter varje år och dessa innefattar både de som redan har tagit examen och som läser vidare samt de som också läser upp sin första högskoleexamen.

Volgograds medicinska universitet

Självklart finns det fler universitet i staden och ett som också ligger bland de främsta utbildningarna är det stora medicinska universitetet som också det ligger beläget i det centrala Volgograd. Universitetet startade under året 1935 som ett eget institut och det dröjde sedan ända fram till 1994 innan utbildningen verkligen klassificerades som en högskoleutbildning. Under 2003 kunde skolan uppgradera sin titel återigen då man nu kunde uppfylla kriterierna för att kunna kalla sig för ett universitet.

I dagsläget är skolan styrd av en mycket omtalad professor vid namn Vladimir l. Petrov. Utbildningen har visat sig vara så pass bra att den dessutom finns med på listan över världens alla medicinska utbildningar som skrivs av WHO. Den finns också med i ett annat stort register som kallas för FAIMER där det endast finns mycket stora och framgångsrika medicinska utbildningar.

Utbildningen har också fått mycket beröm för det ryska utbildningsministeriet för att de är väldigt bra på att utbilda både ryska såväl som utländska studenter. Universitetet har en mycket högt kvalificerad personal både vad gäller skolans lärare men också duktiga forskare och erfarna fysiker. Tidigare tog skolan endast emot ryska studenter men sedan 1962 började man också att accepter studenter från utlandet. Sedan 2000 införde man också en utbildning i engelska för de studenter som kom från utlandet.

Utländska studenter kan välja ryska

De utländska studenterna som pluggar på ”College of General Medicine” och på ”College of Dentistry” kan dessutom välja till att läsa lite grundläggande ryska för att underlätta deras vardagliga liv i Ryssland under studietiden. En annan mycket stor fördel med att de har möjlighet att läsa till ryska är att de också kommer att ha mycket lättare för sig under sin praktik på olika typer av kliniker.

Skolans grundläggande utbildning är baserad på många olika teoretiska föreläsningar som också kombineras med många praktiska lektioner. Detta är i princip samma upplägg som de allra flesta högskolorna här i Sverige också har. De har också de vanliga tentorna efter varje avslutad kurs för att stämma av att eleverna kan det som krävs.

Den största delen av den pre-kliniska utbildningen görs i de fyra huvudbyggnaderna medan resten av de kliniska kurserna hålls på 15 olika multiprofils kliniker som också är utrustade med den allra senaste tekniken. I den största huvudbyggnaden finns det dessutom ett mycket välutrustad bibliotek som idag rymmer mer än 700.000 böcker på olika språk. De studenter som kommer ifrån utlandet har också möjlighet att kunna lära sig en hel del genom olika journaler från både Storbritannien, USA och Tyskland.

Gratis internet och fysisk träning

För att underlätta studenternas lärande har man valt att ge de full tillgång till internet helt gratis så att de ska kunna forska på olika områden utan några tekniska förhinder.

På universitetsområdet finns det tre olika vandrarhem där alla studenterna ges möjlighet till ett eget boende. Alla dessa vandrarhem hyser både ryska såväl som de internationella studenterna. Tack vare det snabbt ökande intresset för just de medicinska utbildningarna så är vandrarhemmen oftast helt fulla och av den anledningen har man också infört ett samarbete med olika hyresvärdar för att kunna hjälpa studenterna till att hitta ett bra boende utanför universitetet.

För att kunna främja studenternas egen hälsa så har man också byggt en stor anledning som är ämnad för fysisk träning. Här finns ett ordentligt gym, en idrottsplats och dessutom också en liten inomhusarena. Under utbildningens första två år så är det obligatoriskt för alla studenter att vara delaktiga i någon form av fysisk träning eftersom att man vill att alla ska kunna må så bra som möjligt. Utöver detta så har man också skrivit ett avtal på att hyra en stor swimmingpool för olika aktiviteter samt en annan större arena för olika typer av tävlingar och större evenemang.

En tradition som har uppkommit är att man varje år arrangerar tävlingar i en rad olika sporter. De indiska och malaysiska studenterna brukar dessutom också arrangera turneringar i både fotboll och cricket.

Eftersom att Volgograd är en stad som har mycket att erbjuda på den kulturella biten med sina många teatrar, biografer, konserthus och museer så får de internationella studenterna en möjlighet att verkligen kunna ta del av och uppleva den ryska kulturen på riktigt. Av just den anledningen så har också Volgograd blivit en mycket populär utbildningsort med sina mycket omtalade program.

Det finns heller ingen begränsning vad gäller studenternas religiösa tillhörighet eftersom att det finns många kyrkor, moskéer, synagogor och dessutom ett hinduiskt tempel. Tack vare den stora variationen så kan studenterna vidhålla sina religiösa traditioner även om de bor större delen av studietiden i Volgograd.

Volgograd State Medical University
Volgograd State Technical University